Paciupk.lt
Nuolaidos ir akcijos!
Elektroninė prekyba
Dirbame nuo 2013 metų!


Turite klausimų? Peržiūrėkite pagalbos puslapį arba rašykite mums čia

Nuotolinė pirkimo - pardavimo sutartis


1. Sąvokos
1.1. Pirkėjas -
1.1.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.1.2. nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
1.1.3. juridinis asmuo;
1.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.2. Pardavėjas – UAB Toffer (įm. k. 305653588, reg. adresas - Perkūnkiemio g. 5, Vilnius).
1.3. Pačiupk.lt - elektroninė parduotuvė, esanti adresu Pačiupk.lt.
1.4. Šalys - Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Pačiupk.lt parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas bendradarbiauja su Partneriais norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą;
1.6. Su Partneriais vykdomos bendros akcijos arba projektai Pačiupk.lt, partnerių internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse.
1.7. Taisyklės - ši „Nuotolinės pirkimo – pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje Pačiupk.lt“.
1.8. Kurjeris - Pardavėjo partneris, kuris pristato Pirkėjo užsakytas prekes į Pirkėjo nurodytą adresą, kurį nurodo užsakymo formoje.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šios Taisyklės yra sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kurios sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina užsakymo metu pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis".
2.2. Šiose Taisyklėse nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos bei atsakomybė, Pardavėjo partnerių siūlomų prekių ar paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kiti Pačiupk.lt naudojimosi nuostatai
2.3. Sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį gali šių Taisyklių 1.1. punktą atitinkantis asmuo;
2.4. Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas tinklalapyje Pačiupk.lt, yra sudaroma sutartis naudojantis ryšio priemones ir vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti ar pildyti Taisykles iki sutarties sudarymo momento, todėl prieš kiekvieną pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo patvirtinti apie susipažinimą su Taisyklėmis, kaip tai nurodyta Taisyklių 2.1. punkte. Pirkėjui tvirtinant ir/arba patvirtinus sutartį, Pardavėjas sutarties nebekeičia.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Pačiupk.lt tinklalapyje nustatyta tvarka, nuosekliai atlikus žemiau nurodytus veiksmus:
3.1.1. pasirinkti norimą įsigyti prekę iš siūlomų dienos akcijų;
3.1.2. peržiūrėti visą reikiamą informaciją ir su ja susipažinti;
3.1.3. atliekant užsakymą, reikia įvesti el. pašto adresą ir/arba telefono numerį, pagal šiuos duomenis bus siunčiama informacija, susijusi su užsakymu;
3.1.4. pasirinkti ir patvirtinti mokėjimo būdą;
3.1.5. užsakymą patvirtinti pavyks tik perskaičius, susipažinus ir sutikus su nuotoline pirkimo – pardavimo sutartimi.
3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekę iš anksto apmokėdamas banko pavedimu, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema arba apmokėjimą atlieka prekės pristatymo metu tarpininkui – Kurjeriui. Apie atliktą bankinį apmokėjimą Pirkėjas informuojamas el. paštu, kurį Pirkėjas nurodo pildydamas užsakymo formą el. parduotuvėje.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti – pranešdamas el. paštu arba telefonu.
3.4. Pardavėjas neatsako už prekių nepristatymą laiku ar kitų savo įsipareigojimų neįvykdymą, jei šie įsipareigojimai neįvykdomi dėl to, kad Pirkėjas užsakymo formoje pateikė neteisingus duomenis ar jų laiku neatnaujino.
3.5. Pirkėjas, sudaręs nuotolinę pirkimo – pardavimo sutartį, turi teisę pasikeisti ar grąžinti nepatikusią arba nekokybišką įsigytą prekę:
3.5.1. nekokybišką ar sugedusią prekę Pirkėjas turi teisę prašyti sumažinti prekės kainą arba grąžinti (atsiųsti) Pardavėjui, kad prekės trūkumai būtų pašalinti arba prekė pakeista arba grąžinti pinigai už prekę.
3.5.1.1. pristatant prekę privaloma:
3.5.1.1.1. pridėti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (įsigijimą patvirtinantis dokumentas – kvitas ar sąskaita faktūra, yra garantiją suteikiantis dokumentas);
3.5.1.1.2. prekė turi būti pilnos sudėties, komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos. Jei prekės trūkumai atsirado po prekės atsiėmimo arba pristatymo praėjus 14 dienų ir teisės aktuose numatytu garantiniu laikotarpiu – ši sąlyga negalioja;
3.5.1.1.3. turėti prekės garantinės apžiūros formą – prašymą. Prašymą rasite čia;
3.5.1.1.4. garantinio laikotarpio metu Pirkėjui pageidaujant pašalinti prekės trūkumus, kurie atsirado dėl gamintojo kaltės, šalinami per 1 - 20 darbo dienų nuo prekės pristatymo į garantinio aptarnavimo centrą. Terminas gali būti pratęsiamas, jeigu garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio. Visuomet stengiamasi garantinį aptarnavimą atlikti kuo greičiau;
3.5.1.1.5. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
3.5.1.1.6. suremontuotoms prekėms garantijos sąlygos ir terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudoti dėl trūkumų. Pakeistoms prekėms garantijos sąlygos ir terminas skaičiuojamas nuo daikto ar jo dalies pakeitimo momento. Ši sąlyga galioja, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus;
3.5.1.1.7. gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims;
3.5.1.1.8. informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo Pardavėjas nepadengia ir kitaip nekompensuoja;
3.5.1.2. prekės iki 10 kilogramų transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas, nustačius, jog prekės trūkumai atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės, transportavimo išlaidas kompensuoja Pardavėjas, bet ne daugiau kaip 3,99 eurus. Dėl prekių, kurių svoris virš 10 kilogramų ir individualiai susitarus - transportavimu rūpinasi arba transportavimo išlaidas apmoka Pardavėjas, tačiau nustačius, jog prekės trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas įsipareigoja kompensuoti Pardavėjo patirtas transportavimo išlaidas.
3.5.1.3. prekę įsigijusiam fiziniam asmeniui - Pirkėjui, suteikiama 24 mėnesių garantiją, išskyrus jeigu garantinį laikotarpį kitaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktai;
3.5.1.3.1 prekę įsigijusiam juridiniam asmeniui suteikiama 12 mėnesių garantiją, išskyrus jeigu garantinį laikotarpį kitaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktai;
3.5.2. nenaudotą prekę ir nepraradusios prekinės išvaizdos Pirkėjas gali atsiųsti Pardavėjui per keturiolika dienų nuo prekės atsiėmimo/pristatymo:
3.5.2.1. grąžinant prekę privaloma:
3.5.2.1.1. pridėti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;
3.5.2.1.2. prekės pakuotė neturi būti praradusi prekinės išvaizdos;
3.5.2.1.3. prekė neturi būti praradusi prekinės išvaizdos;
3.5.2.1.4. grąžinama prekė turi būti pilnos sudėties, komplektacijos, su naudojimosi instrukcijomis ir kita spauda (jeigu prie prekės buvo pridėtos dovanos, grąžinimo atveju turi būti grąžinama taip pat);
3.5.2.1.5. grąžinama prekė negali būti įtraukta į negrąžintinų prekių sąrašą pagal Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalį;
3.5.2.1.6. turėti prekės grąžinimo formą – prašymą. Prašymą rasite čia;
3.5.2.2. transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
3.5.2.3. jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikyta individuali nuolaida ar nemokamas pristatymas (pvz. panaudotas individualus nuolaidos kodas), sutarties nutraukimo atveju Pirkėjas privalo kompensuoti suteiktą nuolaidą.
3.5.2.4. Grąžinus prekę pagal sutarties reikalavimus - pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų, išskyrus - kai nėra pateikti reikiami dokumentai ar priedai, arba priimtas sprendimas negrąžinti pinigų. Pinigų grąžinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Pardavėjas faktiškai gauna prekę arba atsiima iš nurodytos vietos, taip kaip nurodyta prekės grąžinimo formoje.
3.5.3. Juridiniai asmenys negali pasinaudoti suteikiama 14 dienų prekės grąžinimo teise, nebent sutariama abipusiu individualiu sutarimu.
3.6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą Pačiupk.lt tinklalapyje sprendimą priima atsakingai ir įsipareigoja prekių pristatymo metu būti nurodytu adresu ir prisiima Pirkėjui atsirandančią atsakomybę dėl prekės priėmimo-perdavimo fakto.
3.6.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją siuntos perdavimo Kurjeriui momentu, taip kaip numatyta 3.6.2.3. punkte. Apie prekės(-ių) pristatymą Pirkėjas yra informuojamas iš anksto;
3.6.2. Pirkėjas privalo padengti Pardavėjo patirtas išlaidas, t.y. transportavimo išlaidas į abi puses (Prekės transportavimą Pirkėjui ir atgal Pardavėjui) ir administravimo išlaidas - 9 € (devynis eurus), jei tinkamai neinformavo Pardavėjo apie sutarties nutraukimą, arba kai Pirkėjas nepriima Kurjerio siuntinio, Kurjeriui nepavyksta rasti gavėjo ar su juo susisiekti nurodytais duomenimis arba atšaukia užsakymą, o siunta jau yra perduota Kurjeriui. Pardavėjas informuoja Pirkėją siuntos perdavimo Kurjeriui momentu, kaip numatyta 3.6.2.3. punkte. Apie sutarties sąlygų nesilaikymą ir atsiradusią prievole apmokėti patirtas išlaidas Pardavėjas informuoja Pirkėją taip, kaip numatyta 3.6.2.4. punkte.
3.6.2.1. Tinkamas Pardavėjo informavimas apie sutarties nutraukimą - nurodyti Pirkėjo duomenis ir užsakymo numerį prieš, ir ne vėliau, prekės(-ių) perdavimą Kurjeriui, informaciją pateikiant raštu per Pardavėjo kontaktų formą čia.
3.6.2.2. Neapmokėjus Pardavėjo patirtų išlaidų per 7 kalendorines dienas nuo skolos pranešimo išsiuntimo Pardavėjui, Pardavėjas papildomai taiko 10 € (dešimt eurų) administravimo mokestį t.y. viso 19 € (devyniolika eurų) ir Pirkėjo duomenis perduoda skolų išieškojimo įmonei, kuri savo nuožiūra taip pat gali taikyti papildomus administravimo mokesčius ir mokesčius susijusius su dokumentų ruošimu teisminiam išieškojimui. Pirkėjas ir susijusi informacija, apie įsiskolinimą Pardavėjui, yra viešai skelbiami internete.
3.6.2.3. Siuntos perdavimo Kurjeriui momentu Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui el. laišką ir/ar SMS žinutę, t. y. tinkamai informuoja Pirkėją. Pardavėjas visais atvejais turi išsiųsto pranešimo kopiją - patvirtinimą. Jei Pirkėjas nurodė neteisingai duomenis ir/arba Pirkėjo įrenginys(-iai) nepriima pranešimų, laikoma kad Pardavėjas tinkamai informavo Pirkėją ir Pirkėjo neatleidžia nuo sutarties nevykdymo.
3.6.2.4. Kai kurjeris grąžina siuntą Pardavėjui, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui skolos pranešimą (el. laišką ir/ar SMS žinutę), t. y. tinkamai informuoja Pirkėją. Pardavėjas visais atvejais turi išsiųsto pranešimo kopiją - patvirtinimą. Jei Pirkėjas nurodė neteisingai duomenis ir/arba Pirkėjo įrenginys(-iai) nepriima pranešimų, laikoma kad Pardavėjas tinkamai informavo Pirkėją ir Pirkėjo neatleidžia nuo sutarties nevykdymo.
3.7. Prie kiekvienos prekės pridedama naudojimosi instrukcija valstybine kalba. Instrukcijos gali būti dviejų tipų - elektroninės ir popierinės.
3.7.1. Prieš surenkant prekę ir pradedant naudotis privaloma susipažinti su naudojimosi instrukcija;
3.7.2. Jeigu instrukcijos negavote kartu su preke arba su instrukcija nesusipažinote, griežtai nenaudokite prekės, kitu atveju sugedus prekei - garantija nebus suteikiama ir prekė neremontuojama bei nekeičiama;
3.7.3. Neradus instrukcijos kartu su preke - kreipkitės raštu į Pardavėją.
3.8. Gavus prekę ar ją pristačius Kurjeriui, Pirkėjas privalo apžiūrėti ar nėra gamyklinių, ar kitų su transportavimu susijusių pažeidimų.
3.8.1. Pastebėjus pažeidimus, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją raštu per kuo trumpesnį laiką, tačiau ne ilgiau nei per 24 valandas nuo prekės priėmimo;
3.8.2. Gavus užsakymą, kuris yra nepilnos sudėties ar komplektacijos, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją raštu per kuo trumpesnį laiką, tačiau ne ilgiau nei per 24 valandas nuo prekės atsiėmimo/priėmimo. Neinformavus apie tokius trūkumus Pardavėjo, visais atvejais bus traktuojama, kad užsakymas buvo pristatyta pilnos sudėties ar komplektacijos.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pačiupk.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Pačiupk.lt tinklalapiu.
4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Per 48 valandas po nutrauktos veiklos Pardavėjas įsipareigoja raštu arba žodžiu susisiekti su Pirkėju ir individualiai susitarti, dėl sutarties nutraukimo arba įgyvendinimo, jei sutartis iki to laiko nėra įgyvendinta.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pačiupk.lt tinklapio teikiamomis paslaugomis ir įsigyti Pardavėjo ir/arba atstovaujamų partnerių prekes.
4.4. Pardavėjas neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus prie pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam sutarties įvykdymui.
4.5. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ir/arba kito įrenginio ypatybes ar kitas technines priežastis, dėl kurių Pačiupk.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali skirtis nuo pateiktų Prekės aprašyme. Pirkėjas privalo vadovautis prekės aprašymu, kuris nurodo prekės dydį, formą, spalvą ar kitus parametrus.
4.6. Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, jei Pardavėjo vertinimu Pirkėjas yra nepatikimas, yra Pardavėjui skolingas ir/arba remiantis kitais vertinimo kriterijais - patenka į rizikingų pirkėjų grupę.

5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Šioms Taisyklėms ir bet kokiems iš jų kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5.2. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.3. Ginčai sprendžiami Vilniaus miesto teismuose arba su Pirkėju individualiai susiderinus.
5.4. Pirkėjas manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, visų pirma turi kreiptis į Pardavėją ir tik Pardavėjui netenkinus ar iš dalies tenkinus Pirkėjo reikalavimą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į LR Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (daugiau informacijos: www.vvtat.lt). Taip pat Pirkėjas gali kreiptis į ES sukurtą elektroninių ginčų sprendimo sistemą, kurią gali rasti paspaudęs čia.
5.5. Jei bent vienas iš sutartyje esančių punktų Pirkėjui netinka ir/arba tinka tik iš dalies ir/arba kyla papildomų klausimų, sutarties nepatvirtinkite. Patvirtinus sutartį laikoma, jog su visais sutarties punktais ir asmens duomenų tvarkymu Pirkėjas sutinka. Taip pat Pirkėjas patvirtina, jog leidžia naudoti pateiktus asmens duomenis nuotolinės pirkimo - pardavimo sutarties įgyvendinimui. Visais iškilusiais klausimais galite su mumis susisiekti paspaudę čia.

Galioja nuo 2021 10 01.

Nuotolinę pirkimo - pardavimo sutartį galiojusią iki 2021 10 01 galite rasti čia.

Naršykite tarp visų mūsų prekių kategorijų

Apranga
Akiniai nuo saulės | Aksesuarai | Bižuterija | Apyrankės | Rankiniai laikrodžiai | Kiti laikrodžiai | Aksesuarai moterims | Akių raiščiai miegui | Diržai | Laikrodžiai | Papuošalų dėžutės | Papuošalų stovai | Perukai | Piniginės | Plaukų lankeliai | Rankinės | Saulės akiniai | Aksesuarai vyrams | Laikrodžiai | Piniginės | Saulės akiniai | Avalynė moterims | Aukštakulniai | Bateliai-laiveliai | Ekstravagantiški batai | Guminiai batai | Laisvalaikio batai | Odiniai batai | Šlepetės | Avalynė vyrams | Batai su aulu | Odiniai batai | Batai, kojinės ir vidpadžiai | Batų apkaustai (apsauga nuo slydimo) | Drabužiai moterims | Moteriškas apatinis trikotažas ir naktiniai | Liemenėlės | Liemenėlės be petnešėlių | Priedai liemenėlėms | Suknelės | Drabužiai vaikams | Kojinės | Pižamos | Drabužiai vyrams | Kiti drabužiai | Kitos avalynės prekės | Kitos prekės | Šalikai, kepurės, pirštinės | Skėčiai

Augintinių prekės
Akvariumo prekės | Akvariumo filtrai | Akvariumo lempos | Kitos akvariumo prekės | Antkakliai | Apranga | Aptvarai | Dubenėliai | Guoliai | Kačių draskyklės | Kelionėms | Kitos augintinių prekės | Pakinktai | Pavadėliai | Šunų maistas | Skanėstai | Švaros reikmenys | Vėsinantys kilimėliai | Žaislai

Auto/moto
Aksesuarai ir priedai | 12 V šakotuvai | Akinių laikikliai | FM moduliatoriai | Gėrimų laikikliai | Išmaniojo telefono laikikliai | Išorės kėbulo aksesuarai | Kita | Laisvų rankų įranga | Lanksčios vilktys | Plėvelės | Sėdynių užvalkalai | Šviesą atspindinčios liemenės | USB šakotuvai | Ventiliatoriai | Akumuliatoriai ir jų krovikliai, užvedimo laidai | Akumuliatorių įkrovikliai | Užvedimo laidai | Alkotesteriai | Aukšto slėgio plovimo įranga ir priedai | Automagnetolos | Automobilinės kėdutės | Automobiliniai keltuvai | Automobiliniai šaldytuvai | Automobilių prekės žiemai | Chemija | Drėgmės surinkėjai | Įrankiai | Kelionėms | Kilimėliai | Kolonėlės | Krovinio tvirtinimo diržai | Oro kompresoriai | Padangos | Parkavimo sistemos | Ratų stovai | Saugikliai | Švaros prekės | Uždangalai | Vaistinėlės | Vaizdo registratoriai

Buitis
Apdailos prekės | Fototapetai | Apšvietimas ir elektros prekės | Diskotekų šviestuvai | Judesio davikliai | Lauko apšvietimas | Lemputės | Vidaus apšvietimas | Kita | Lubiniai šviestuvai | Sieniniai šviestuvai | Staliniai šviestuvai | Augalai | Baldai | Batų dėžės ir lentynos | Biuro kėdės | Drabužių pakabos ir kabyklos | Foteliai ir supamos kėdės | Kiti baldai | Knygų lentynos | Kūdikių lovytės | Priedai baldams | Spintos | Stalai ir kėdės | Staliukai ir stovai televizoriams | Buitinė chemija, skalbimo priemonės | Buitinė technika | Smulki buitinė technika | Dulkių siurbliai | Įprasti ir automatiniai dulkių siurbliai | Pramoniniai dulkių siurbliai | Priedai dulkių siurbliams | Robotai siurbliai | Židinio pelenų siurbliai | Elektrinės keptuvės | Elektriniai griliai | Garais valantys prietaisai | Garų lygintuvai | Greitpuodžiai | Kaitlentės | Kavos aparatai | Kepsninės | Kiaušinių virimo prietaisai | Kitos prekės | Kombainai | Krosnelės, orkaitės | Ledukų gaminimo aparatai | Lygintuvai | Mikrobangų krosnelės | Mini šaldytuvai | Plakikliai (mikseriai) | Siuvimo mašinos | Skrudintuvai | Sulčiaspaudės | Sumuštinių keptuvės | Trintuvai, smulkintuvai | Vaisių, uogų, daržovių, augalų džiovyklės | Stambi buitinė technika | Džiovyklės | Gartraukiai | Indaplovės | Šaldikliai | Šaldytuvai | Skalbimo mašinos | Viryklės | Čiužiniai | Dažymo prekės | Dėžės, kibirai | Dėžės daiktams, skalbiniams | Guminiai kibirai | Metaliniai kibirai | Plastikiniai kibirai | Šiukšlių kibirai | Drabužių maišai | Drėgmės surinkėjai | Džiovyklės | Batų džiovyklės | Indų džiovyklės | Rūbų džiovyklės | Imitacinės stebėjimo kameros | Kabyklos | Daiktams | Drabužiams | Kanceliarinės prekės | Dirželiai | Dokumentams | Flomasteriai | Kitos | Klijai | Lapeliai užrašams | Lipnios juostos ir laikikliai | Pieštukai | Pieštukinės | Rašikliai | Trintukai | Užrašinės | Vaškinės kreidelės | Žymekliai | Kilimai | Apvalūs | Durų kilimėliai | Kiti įvairūs kilimėliai namams | Vaikiški kilimai | Vonios kambario kilimėliai | Kitos prekės | Laikrodžiai | Namų apyvokos reikmenys | Daiktadėžės | Didinamieji stiklai | Grindų plovimo šluotos | Grindų poliravimo įrenginiai | Kitos švaros prekės | Langų plovimui | Lyginimo lentos | Pūkų surinkėjai | Rankšluosčiai | Šluostės | Šluotos ir šepečiai | Namų interjeras | Dekoratyvinės gėlės | Kita | Nuotraukų rėmeliai | Roletai, užuolaidos, karnizai | Tinkleliai nuo vabzdžių | Vazos | Oro drėkintuvai | Oro kondicionieriai ir ventiliatoriai | Oro kondicionieriai su freonu | Oro valytuvai | Ozonatoriai | Pagalvės | Dekoratyvinės pagalvės | Kelioninės pagalvės | Pagalvės miegui | Pagalvės savijautai gerinti | Pašto dėžutės | Patalynė, patalai | Lovatiesės | Pledai | Priedai patalynei | Peleninės ir žiebtuvėliai | Pompos | Priemonės nuo kenkėjų | Reprodukcijos, paveikslai | Šaldymo elementai | Saugos priemonės | Dūmų detektoriai | Kitos saugos priemonės | Seifai | Šildytuvai | Oro šildytuvai | Vandens šildytuvai | Svarstyklės | Termosai | Vežimėliai | Virduliai, arbatinukai, kavinukai | Virtuvės ir stalo reikmenys | Arbatos filtrai ir sieteliai | Butelių laikikliai | Cukrinės | Duoninės | Furšetiniai marmitai | Garintuvai | Garpuodžiai | Greitpuodžiai | Indai, indeliai | Indai, padėklai ir šaltiniai | Indeliai ir dėžutės maisto produktams laikyti | Indukcinių viryklių priedai | Kamščiatraukiai, atidarytuvai | Kavamalės | Kepimo reikmenys | Kepimo formos | Kepimo kilimėliai | Silikoninės kepimo formos | Keptuvės | Blynų keptuvės | Granito ir marmuro dangos keptuvės | Griliaus keptuvės | Kepimo indai | Keramikinės keptuvės | Ketaus keptuvės | Paprastos keptuvės | Wok keptuvės | Keramikiniai indai | Kiaurasamčiai | Kitos prekės | Konditerijai | Blyninės ir vaflinės | Dekoravimui | Fontanai ir fondiu | Jogurto gaminimo įrenginiai | Papuošimai, priedai ir formelės | Laikmačiai | Ledukų šaldymo formelės | Lėkštės | Maisto ir gėrimų dekoracijos | Malūnėliai | Mėsmalės ir jų priedai | Mėsmalės | Mėsmalių priedai | Padėkliukai ir servetėlės | Peiliai | Peilių galąstuvai | Peilių komplektai | Peilių stovai | Pieno plakikliai | Pjaustymo lentelės | Popierinių rankšluosčių laikikliai | Prieskoninės | Prijuostės | Puodai | Puodeliai ir bokalai | Puodų dangčiai | Puodų ir keptuvių komplektai | Rankinės sulčiaspaudės | Serviravimui | Silikoniniai virtuvės reikmenys | Skustukai | Skysčių purškikliai ir dozatoriai | Smulkinimo reikmenys | Smulkūs virtuvės prietaisai | Fondiu | Gruzdintuvės | Kepintuvo plokštės ir grotelės | Oro gruzdintuvės | Pjaustyklės | Tešlos maišytuvai | Vakuuminio pakavimo prietaisai | Stalo įrankių komplektai | Stiklinės ir grafinai | Stikliniai indai ir dubenėliai | Stiklinės | Stikliniai indai | Virtuvės aksesuarai | Virtuvės įrankiai | Virtuvės komplektai | Virtuvinės pirštinės | Virtuviniai prietaisai | Vyno laikymui | Vonios kambario prekės | Žvakės ir žvakidės | Aliejiniai įdėklai žvakėms | Kapų žvakės | LED žvakės | Parafininiai įdėklai žvakėms | Žvakės namams | Žvakidės

Elektronika
Baterijos | Baterijos, Įkrovikliai ir Adapteriai | Bekontakčių banko kortelių apsauga | Dronai ir sraigtasparniai | Dūmų mašinos | Elektronikos Priedai | Elektronikos signalų detektoriai | Garso ir Hi-Fi Technika | Dalys ir priedai | Garso kolonėlės | Radijo imtuvai ir muzikiniai centrai | Išmanieji laikrodžiai | Laikrodžiai ir apyrankės | Moterims | Unisex | Vaikams | Vyrams | Namams | Priedai | Išorinės duomenų laikmenos | Kitos prekės | Lemputės skaitymui | Projektoriai ir priedai | Smulkintuvai | Kompiuteriai ir Periferinė Įranga | Klaviatūros | Pelės | Tinklo, programinė įranga ir dalys | Kompiuterių priedai ir aksesuarai | Ausinės | Dėklai ir kuprinės | Kiti kompiuterių priedai | Kompiuterių apšvietimas | Kompiuterių aušintuvai, staliukai | Kompiuterių įkrovikliai | Mikrofonai | Mobilieji telefonai ir jų priedai | Mobilieji telefonai | Blaupunkt | Cat | Denver | Huawei | LG | Motorola | MyPhone | Nokia | Realme | Samsung | Sony | Xiaomi | ZTE | Mobiliųjų telefonų priedai | Baterijos ir įkrovikliai | Dangteliai ir dėklai | Išorinės baterijos | Kiti priedai | Vienakojai | MP3 grotuvai | Planšetiniai kompiuteriai ir jų priedai | Planšetiniai kompiuteriai | Planšetinių kompiuterių priedai | Prailgintuvai | Spausdintuvai | Terminiai spausdintuvai | Televizoriai ir DVD Grotuvai | Termometrai | Vaizdo kameros ir fotoaparatai | Fotoaparatai | Medžioklinės kameros | Stebėjimo kameros | Vaizdo kameros | Vaizdo kamerų ir fotoaparatų priedai | Vaizdo žaidimai ir žaidimų kompiuteriai | Žaidimų kompiuteriai | Žaidimų kompiuterių priedai

Grožis ir sveikata
Akiniai skaitymui ir priedai | Akupresūros kilimėliai | Asmens higiena | Burnos higiena | Higienos prekės | Kojų priežiūros prekės | Kremai | Kūno priežiūra | Celiulitas kremai ir stangrinantis | Dušo putos | Kremai ir pieneliai kūnui | Muilas ir geliai | Plaukų priežiūra | Kaukės | Plaukų minkštikliai ir kondicionieriai | Šukos ir šepečiai | Rankų priežiūros prekės | Šampūnai | Skysti muilai | Šukuosenos fiksatoriai | Vaikams | Veido priežiūra | Drėkinamieji ir maitinamieji kremai | Makiažo valikliai | Papildai ir valymo pieneliai | Prausikliai ir šveitikliai | Priemonės nuo raukšlių | Veido kaukės | Veido priežiūros prietaisai | Vyrams | Atpalaiduojančios prekės | Barzdaskutės | Epiliatoriai ir depiliatoriai | Inhaliatoriai | Kitos prekės | Kosmetika | Akių šešėliai | Kosmetika vaikams | Lūpų dažai ir blizgesiai | Kosmetinėms ir kūno procedūroms | Anticeliulitinėms procedūroms | Epiliacijai ir skutimuisi | Veido procedūroms | Kraujospūdžio matuokliai | Kvepalai | Kvepalai moterims | Kvepalai vyrams | Makiažo priemonės | Manikiūro ir pedikiūro priemonės | Masažiniai lankai | Masažo kilimėliai | Masažuokliai | Pėdų šveitikliai ir jų priedai | Plaukų džiovintuvai | Plaukų kirpimo mašinėlės | Plaukų suktuvai | Plaukų tiesintuvai | Plaukų žnyplės | Prekės kūno formų dailinimui | Prekės savijautai gerinti | Relaksacinės priemonės | Saulės linija | Apsauginiai kūno kremai | Apsauginiai veido kremai | Įdegio aliejus | Įdegio losjonai | Sidabriniai papuošalai | Termometrai

Įrankiai
Aerozoliniai tepalai | Atsuktuvai | Darbastaliai | Darbo apranga, apsaugos priemonės | Elektriniai diskiniai pjūklai | Elektriniai gręžtuvai, perforatoriai | Elektriniai obliai | Elektriniai pjūklai | Elektriniai poliruokliai | Elektriniai šlifuokliai | Frezos | Frezos | Galandimo staklės | Gervės | Gulsčiukai | Ilgintuvai | Įrankių dėžės | Įrankių komplekai | Kabių pistoletai | Kampiniai šlifuokliai | Kastuvai | Kirviai | Kiti įrankiai | Lazeriniai nivelyrai | Metalo žirklės | Palečių keltuvai | Pjūklai | Pneumatiniai šlifuokliai | Sandėliavimo lentynos | Skiedinio maišyklės | Statybiniai kibirai, talpos | Suktuvai | Žemės grąžtai

Kalėdos
Dovanų pakavimo priemonės | Eglučių stovai | Kalėdinės dekoracijos | Kalėdinės eglutės | Kalėdinės girliandos | Burbulai | Kitos girliandos | Standartinės | 100 LED | 200 LED | 300 LED | 500 LED | Kitos | Su baterijomis | Užuolaidos | Vamzdelyje | Varvekliai | 100 LED | 200 LED | 300 LED | 500 LED | Kitos

Laisvalaikis
Aitvarai | Baidarės | Baseinai ir priedai | Baseinai | Baseinų priedai | Apsauginiai rėmai | Batutai | Batutų uždangalai - palapinės | Nedideli batutai | Batutai ir priedai | Dėlionės ir puzlės | Dviračiai | Dviračiai | Priedai | Elektriniai paspirtukai | Irklentės | Kelionių prekės | Kita | Lagaminai, kelioniniai krepšiai | Lauko žaidimai | Loginiai žaidimai | Palapinės | Paplūdimio prekės | Paspirtukai | Pirties prekės | Prekės vakarėliams | Balionai | Kitos vakarėlių prekės | Vakarėlių kaukės | Vienkartiniai indai | Riedlentės ir jų priedai | Riedučiai ir jų priedai | Riedučiai | Riedžiai | Smiginis | Stalo žaidimai | Suvenyrai | Šventėms ir įsimintinoms dienoms | Karnavaliniai kostiumai | Tapyba | Turizmas | Išgyvenimo prekės | Iškylos krepšiai | Kita | Miegmaišiai | Pripučiami čiužiniai | Šaltkrepšiai | Turistinės kuprinės | Turistiniai kilimėliai | Žibintuvėliai | Žiūronai | Valtys, valčių priedai | Vandens pramogos | Nardymo prekės | Plaukimo akiniai | Plaukimo kepuraitės | Pripučiami vandens ratai | Pripučiamos plaukimo saugos priemonės | Pripučiamos vandens kėdės | Vandens čiuožyklos | Žaidimų stalai | Žiemos pramogos | Žvejyba ir reikmenys

Maistas
Džiovinti vaisiai | Saldainiai

MIX

N-18
Kitos prekės | Prezervatyvai | Žaidimai

Sodo prekės
Augalams | Dirbtiniai augalai | Fontanai | Grėbliai | Gyvatvorių žirklės | Hamakai | Kėdės ir gultai | Kepsninės, šašlykinės, griliai | Kita | Laistymo sistemos | Laistymo žarnos ir priedai | Laistymo žarnos | Laistymo žarnų priedai | Laistytuvai | Lapų pūstuvai | Maišai lapams | Pavėsinės | Priemonės nuo kenkėjų | Purkštuvai | Šiltnamiai | Skėčiai ir priedai | Skėčiai | Skėčių priedai | Sodo interjeras, baldai | Kitos sodo interjero prekės | Plastikinės vėjos tvorelės | Sodo daiktadėžės | Sodo dekoracijos | Tvoros juostos | Uždangalai | Sodo įrankiai | Sodo technika | Aeratoriai | Kultivatoriai | Mechaninės šluotos | Šakų smulkintuvai | Trimeriai ir priedai | Trimeriai | Trimerių priedai, dalys | Trinkelių priežiūra | Vejapjovės | Benzininės | Benzininės savaeigės vėjapjovės | Elektrinės | Tentai | Vandens rūko žarnos | Vandens siurbliai | Drenažiniai vandens siurbliai | Giluminiai vandens siurbliai | Laistymo siurbliai | Vejos robotai | Vežimėliai

Sportas
Aerobikos prekės | Apranga ir avalynė | Badmintono prekės | Bokso prekės | Chronometrai | Elektrostimuliatoriai | Futbolo vartai | Gertuvės | Grifai | Gumos, tempimo virvės | Įtvarai, apsaugos | Jogos kilimėliai | Kamuoliai | Futbolo kamuoliai | Kamuoliai mankštai | Krepšinio kamuoliai | Rankinio kamuoliai | Svoriniai kamuoliai | Tinklinio kamuoliai | Kilimėliai sportui | Kitos prekės | Krepšinio lankai | Krepšinio stovai | Laikrodžiai | Laisvalaikis | Lauko tenisas | Lieknėjimo diržai | Rankšluosčiai | Šiaurietiško ėjimo lazdos ir jų priedai | Šiaurietiško ėjimo lazdos | Smiginis | Šokdynės | Sportinės kuprinės, krepšiai | Stalo tenisas | Stalo teniso kamuoliukai | Stalo teniso raketės | Svarmenys | Treniruočių diržai | Treniruokliai | Bėgimo treniruokliai | Daugiafunkciniai treniruokliai | Dviračiai | Elipsiniai treniruokliai | Espanderiai | Hanteliai | Irklavimo treniruokliai | Kojų treniruokliai | Liemens treniruokliai | Pusiausvyros treniruokliai | Rankų treniruokliai | Steperiai | Treniruoklių priedai | Vibraciniai treniruokliai | Vibruojantys diržai ir elektrostimuliatoriai | Žingsniamačiai

Vaikams
Atsipalaidavimui ir pramogoms | Balansiniai dviratukai | Buteliukų šildytuvai, sterilizatoriai | Dekoras | Drabužiai/avalynė | Dviratukai | Elektromobiliai | Gultukai | Kepurės Skėčiai vaikams | Kitos prekės | Vaikiški krepšiai, rankinės | Vaikiški papuošalai, rinkiniai | Kramtukai | Lauko žaidimų aikštelės | Lavinimo prekės | Lovos palapinės | Maitinimo kėdutės | Maitinimo pagalvės | Mašinėlės - paspirtukai | Maudynėms | Miegui | Antklodės | Miegmaišiai | Migdukai | Pagalvės | Pledai | Minami kartingai, keturračiai | Mobilios auklės | Pakylos, laipteliai | Paspirtukai | Prekės mokyklai | Kitos prekės mokyklai | Kuprinės | Penalai | Prekės žindymui | Pripučiamos valtys | Rogutės ir slidės | Šalmai ir kitos apsaugos | Saugumo namuose | Supynės | Svingiai | Triratukai | Vaikiški stalo reikmenys | Vaikštynės | Vandens baseinai | Važiavimui automobiliu ir kelionėms | Vežimėliai | Žaidimai | Kortų žaidimai | Žaidimų palapinės | Žaislai | Supamieji žaislai | Vonios žaislai | Žaislai ir žaidimai | Advento kalendoriai | Dėlionės ir konstruktoriai | 3D dėlionės | Dėlionės mažiausiems | Konstruktoriai | Maxi Puzzle | Figūrėlės | Kiti žaislai | Kūrybiniai rinkiniai | Lėlės ir pliušiniai žaislai | Mašinėlės | Mokomieji žaidimai | Pramogos lauke | Robotai | Transformeriai | Transporto priemonės, automobilių trasos ir radijo bangomis valdomi automobiliai | Vaidmenų žaidimai | Žaidimų nameliai | Žaislai kūdikiams | Žaisliniai baldai

Jeigu Jūsų gyvenamoji vieta patenka į šį sąrašą, Jūsų užsakytas prekes pristatysime labai greitai ir tik nuo 299
Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys Akmenė Akmenės raj. Alytus Alytaus raj. Anykščiai Anykščių raj. Birštonas Biržai Biržų raj. Druskininkai Elektrėnai Gargždai Ignalina Ignalinos raj. Jonava Jonavos raj. Joniškis Joniškio raj. Jurbarkas Jurbarko raj. Kaišiadorys Kaišiadorių raj. Kauno raj. Kalvarija Karklė Kazlų Rūda Kėdainiai Kėdainių raj. Kelmė Kelmės raj. Klaipėdos raj. Kretinga Kretingos raj. Kupiškis Kupiškio raj. Lazdijai Lazdijų raj. Marijampolė Marijampolės raj. Mažeikiai Mažeikių raj. Melnragė Molėtai Molėtų raj. Naujoji Akmenė Pagėgiai Pagėgių raj. Panevėžio raj. Pakruojis Pakruojo raj. Palanga Pasvalys Pasvalio raj. Plungė Plungės raj. Prienai Prienų raj. Radviliškis Radviliškio raj. Raseiniai Raseinių raj. Rietavas Rokiškis Rokiškio raj. Šakiai Šakių raj. Šalčininkai Šalčininkų raj. Šiaulių raj. Šilalė Šilalės raj. Šilutė Šilutės raj. Širvintos Širvintų raj. Skuodas Skuodo raj. Švenčionys Švenčionių raj. Šventoji Tauragė Tauragės raj. Telšiai Telšių raj. Trakai Trakų raj. Ukmergė Ukmergės raj. Utena Utenos raj. Varėna Varėnos raj. Vievis Vilniaus raj. Vilkaviškis Vilkaviškio raj. Visaginas Zarasai Zarasų raj.
© Pačiupk.lt visos teisės saugomos.