Paciupk.lt
Nuolaidos ir akcijos!
Elektroninė prekyba
Dirbame nuo 2013 metų!
Norite užsisakyti? Skambinkite +370 690 00220
Darbo laikas I-V 1000-1800
Turite klausimų? Peržiūrėkite pagalbos puslapį arba rašykite mums čia

Nuotolinė pirkimo - pardavimo sutartis


1. Sąvokos
1.1. Pirkėjas -
1.1.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.1.2. nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
1.1.3. juridinis asmuo;
1.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.2. Pardavėjas – UAB Toffer (įm. k. 305653588, reg. adresas - Perkūnkiemio g. 5, Vilnius).
1.3. Pačiupk.lt - elektroninė parduotuvė, esanti adresu Pačiupk.lt.
1.4. Šalys - Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Pačiupk.lt parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas bendradarbiauja su Partneriais norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą;
1.6. Su Partneriais vykdomos bendros akcijos arba projektai Pačiupk.lt, partnerių internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse.
1.7. Taisyklės - ši „Nuotolinės pirkimo – pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje Pačiupk.lt“.
1.8. Kurjeris - Pardavėjo partneris, kuris pristato Pirkėjo užsakytas prekes į Pirkėjo nurodytą adresą, kurį nurodo užsakymo formoje.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šios Taisyklės yra sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kurios sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina užsakymo metu pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis".
2.2. Šiose Taisyklėse nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos bei atsakomybė, Pardavėjo partnerių siūlomų prekių ar paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kiti Pačiupk.lt naudojimosi nuostatai
2.3. Sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį gali šių Taisyklių 1.1. punktą atitinkantis asmuo;
2.4. Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas tinklalapyje Pačiupk.lt, yra sudaroma sutartis naudojantis ryšio priemones ir vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti ar pildyti Taisykles iki sutarties sudarymo momento, todėl prieš kiekvieną pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo patvirtinti apie susipažinimą su Taisyklėmis, kaip tai nurodyta Taisyklių 2.1. punkte. Pirkėjui tvirtinant ir/arba patvirtinus sutartį, Pardavėjas sutarties nebekeičia.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Pačiupk.lt tinklalapyje nustatyta tvarka, nuosekliai atlikus žemiau nurodytus veiksmus:
3.1.1. pasirinkti norimą įsigyti prekę iš siūlomų dienos akcijų;
3.1.2. peržiūrėti visą reikiamą informaciją ir su ja susipažinti;
3.1.3. atliekant užsakymą, reikia įvesti el. pašto adresą ir/arba telefono numerį, pagal šiuos duomenis bus siunčiama informacija, susijusi su užsakymu;
3.1.4. pasirinkti ir patvirtinti mokėjimo būdą;
3.1.5. užsakymą patvirtinti pavyks tik perskaičius, susipažinus ir sutikus su nuotoline pirkimo – pardavimo sutartimi.
3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekę iš anksto apmokėdamas banko pavedimu, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema arba apmokėjimą atlieka prekės pristatymo metu tarpininkui – Kurjeriui. Apie atliktą bankinį apmokėjimą Pirkėjas informuojamas el. paštu, kurį Pirkėjas nurodo pildydamas užsakymo formą el. parduotuvėje.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti – pranešdamas el. paštu arba telefonu.
3.4. Pardavėjas neatsako už prekių nepristatymą laiku ar kitų savo įsipareigojimų neįvykdymą, jei šie įsipareigojimai neįvykdomi dėl to, kad Pirkėjas užsakymo formoje pateikė neteisingus duomenis ar jų laiku neatnaujino.
3.5. Pirkėjas, sudaręs nuotolinę pirkimo – pardavimo sutartį, turi teisę pasikeisti ar grąžinti nepatikusią arba nekokybišką įsigytą prekę:
3.5.1. nekokybišką ar sugedusią prekę Pirkėjas turi teisę prašyti sumažinti prekės kainą arba grąžinti (atsiųsti) Pardavėjui, kad prekės trūkumai būtų pašalinti arba prekė pakeista arba grąžinti pinigai už prekę.
3.5.1.1. pristatant prekę privaloma:
3.5.1.1.1. pridėti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (įsigijimą patvirtinantis dokumentas – kvitas ar sąskaita faktūra, yra garantiją suteikiantis dokumentas);
3.5.1.1.2. prekė turi būti pilnos sudėties, komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos. Jei prekės trūkumai atsirado po prekės atsiėmimo arba pristatymo praėjus 14 dienų ir teisės aktuose numatytu garantiniu laikotarpiu – ši sąlyga negalioja;
3.5.1.1.3. turėti prekės garantinės apžiūros formą – prašymą. Prašymą rasite čia;
3.5.1.1.4. garantinio laikotarpio metu Pirkėjui pageidaujant pašalinti prekės trūkumus, kurie atsirado dėl gamintojo kaltės, šalinami per 1 - 20 darbo dienų nuo prekės pristatymo į garantinio aptarnavimo centrą. Terminas gali būti pratęsiamas, jeigu garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio. Visuomet stengiamasi garantinį aptarnavimą atlikti kuo greičiau;
3.5.1.1.5. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
3.5.1.1.6. suremontuotoms prekėms garantijos sąlygos ir terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudoti dėl trūkumų. Pakeistoms prekėms garantijos sąlygos ir terminas skaičiuojamas nuo daikto ar jo dalies pakeitimo momento. Ši sąlyga galioja, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus;
3.5.1.1.7. gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims;
3.5.1.1.8. informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo Pardavėjas nepadengia ir kitaip nekompensuoja;
3.5.1.2. prekės iki 10 kilogramų transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas, nustačius, jog prekės trūkumai atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės, transportavimo išlaidas kompensuoja Pardavėjas, bet ne daugiau kaip 3,99 eurus. Dėl prekių, kurių svoris virš 10 kilogramų ir individualiai susitarus - transportavimu rūpinasi arba transportavimo išlaidas apmoka Pardavėjas, tačiau nustačius, jog prekės trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas įsipareigoja kompensuoti Pardavėjo patirtas transportavimo išlaidas.
3.5.1.3. prekę įsigijusiam fiziniam asmeniui - Pirkėjui, suteikiama 24 mėnesių garantiją, išskyrus jeigu garantinį laikotarpį kitaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktai;
3.5.1.3.1 prekę įsigijusiam juridiniam asmeniui suteikiama 12 mėnesių garantiją, išskyrus jeigu garantinį laikotarpį kitaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktai;
3.5.2. nenaudotą prekę ir nepraradusios prekinės išvaizdos Pirkėjas gali atsiųsti Pardavėjui per keturiolika dienų nuo prekės atsiėmimo/pristatymo:
3.5.2.1. grąžinant prekę privaloma:
3.5.2.1.1. pridėti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;
3.5.2.1.2. prekės pakuotė neturi būti praradusi prekinės išvaizdos;
3.5.2.1.3. prekė neturi būti praradusi prekinės išvaizdos;
3.5.2.1.4. grąžinama prekė turi būti pilnos sudėties, komplektacijos, su naudojimosi instrukcijomis ir kita spauda (jeigu prie prekės buvo pridėtos dovanos, grąžinimo atveju turi būti grąžinama taip pat);
3.5.2.1.5. grąžinama prekė negali būti įtraukta į negrąžintinų prekių sąrašą pagal Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalį;
3.5.2.1.6. turėti prekės grąžinimo formą – prašymą. Prašymą rasite čia;
3.5.2.2. transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
3.5.2.3. jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikyta individuali nuolaida ar nemokamas pristatymas (pvz. panaudotas individualus nuolaidos kodas), sutarties nutraukimo atveju Pirkėjas privalo kompensuoti suteiktą nuolaidą.
3.5.2.4. Grąžinus prekę pagal sutarties reikalavimus - pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų, išskyrus - kai nėra pateikti reikiami dokumentai ar priedai, arba priimtas sprendimas negrąžinti pinigų. Pinigų grąžinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Pardavėjas faktiškai gauna prekę arba atsiima iš nurodytos vietos, taip kaip nurodyta prekės grąžinimo formoje.
3.5.3. Juridiniai asmenys negali pasinaudoti suteikiama 14 dienų prekės grąžinimo teise, nebent sutariama abipusiu individualiu sutarimu.
3.6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą Pačiupk.lt tinklalapyje sprendimą priima atsakingai ir įsipareigoja prekių pristatymo metu būti nurodytu adresu ir prisiima Pirkėjui atsirandančią atsakomybę dėl prekės priėmimo-perdavimo fakto.
3.6.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją siuntos perdavimo Kurjeriui momentu, taip kaip numatyta 3.6.2.3. punkte. Apie prekės(-ių) pristatymą Pirkėjas yra informuojamas iš anksto;
3.6.2. Pirkėjas privalo padengti Pardavėjo patirtas išlaidas, t.y. transportavimo išlaidas į abi puses (Prekės transportavimą Pirkėjui ir atgal Pardavėjui) ir administravimo išlaidas - 9 € (devynis eurus), jei tinkamai neinformavo Pardavėjo apie sutarties nutraukimą, arba kai Pirkėjas nepriima Kurjerio siuntinio, Kurjeriui nepavyksta rasti gavėjo ar su juo susisiekti nurodytais duomenimis arba atšaukia užsakymą, o siunta jau yra perduota Kurjeriui. Pardavėjas informuoja Pirkėją siuntos perdavimo Kurjeriui momentu, kaip numatyta 3.6.2.3. punkte. Apie sutarties sąlygų nesilaikymą ir atsiradusią prievole apmokėti patirtas išlaidas Pardavėjas informuoja Pirkėją taip, kaip numatyta 3.6.2.4. punkte.
3.6.2.1. Tinkamas Pardavėjo informavimas apie sutarties nutraukimą - nurodyti Pirkėjo duomenis ir užsakymo numerį prieš, ir ne vėliau, prekės(-ių) perdavimą Kurjeriui, informaciją pateikiant raštu per Pardavėjo kontaktų formą čia.
3.6.2.2. Neapmokėjus Pardavėjo patirtų išlaidų per 7 kalendorines dienas nuo skolos pranešimo išsiuntimo Pardavėjui, Pardavėjas papildomai taiko 10 € (dešimt eurų) administravimo mokestį t.y. viso 19 € (devyniolika eurų) ir Pirkėjo duomenis perduoda skolų išieškojimo įmonei, kuri savo nuožiūra taip pat gali taikyti papildomus administravimo mokesčius ir mokesčius susijusius su dokumentų ruošimu teisminiam išieškojimui. Pirkėjas ir susijusi informacija, apie įsiskolinimą Pardavėjui, yra viešai skelbiami internete.
3.6.2.3. Siuntos perdavimo Kurjeriui momentu Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui el. laišką ir/ar SMS žinutę, t. y. tinkamai informuoja Pirkėją. Pardavėjas visais atvejais turi išsiųsto pranešimo kopiją - patvirtinimą. Jei Pirkėjas nurodė neteisingai duomenis ir/arba Pirkėjo įrenginys(-iai) nepriima pranešimų, laikoma kad Pardavėjas tinkamai informavo Pirkėją ir Pirkėjo neatleidžia nuo sutarties nevykdymo.
3.6.2.4. Kai kurjeris grąžina siuntą Pardavėjui, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui skolos pranešimą (el. laišką ir/ar SMS žinutę), t. y. tinkamai informuoja Pirkėją. Pardavėjas visais atvejais turi išsiųsto pranešimo kopiją - patvirtinimą. Jei Pirkėjas nurodė neteisingai duomenis ir/arba Pirkėjo įrenginys(-iai) nepriima pranešimų, laikoma kad Pardavėjas tinkamai informavo Pirkėją ir Pirkėjo neatleidžia nuo sutarties nevykdymo.
3.7. Prie kiekvienos prekės pridedama naudojimosi instrukcija valstybine kalba. Instrukcijos gali būti dviejų tipų - elektroninės ir popierinės.
3.7.1. Prieš surenkant prekę ir pradedant naudotis privaloma susipažinti su naudojimosi instrukcija;
3.7.2. Jeigu instrukcijos negavote kartu su preke arba su instrukcija nesusipažinote, griežtai nenaudokite prekės, kitu atveju sugedus prekei - garantija nebus suteikiama ir prekė neremontuojama bei nekeičiama;
3.7.3. Neradus instrukcijos kartu su preke - kreipkitės raštu į Pardavėją.
3.8. Gavus prekę ar ją pristačius Kurjeriui, Pirkėjas privalo apžiūrėti ar nėra gamyklinių, ar kitų su transportavimu susijusių pažeidimų.
3.8.1. Pastebėjus pažeidimus, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją raštu per kuo trumpesnį laiką, tačiau ne ilgiau nei per 24 valandas nuo prekės priėmimo;
3.8.2. Gavus užsakymą, kuris yra nepilnos sudėties ar komplektacijos, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją raštu per kuo trumpesnį laiką, tačiau ne ilgiau nei per 24 valandas nuo prekės atsiėmimo/priėmimo. Neinformavus apie tokius trūkumus Pardavėjo, visais atvejais bus traktuojama, kad užsakymas buvo pristatyta pilnos sudėties ar komplektacijos.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pačiupk.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Pačiupk.lt tinklalapiu.
4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Per 48 valandas po nutrauktos veiklos Pardavėjas įsipareigoja raštu arba žodžiu susisiekti su Pirkėju ir individualiai susitarti, dėl sutarties nutraukimo arba įgyvendinimo, jei sutartis iki to laiko nėra įgyvendinta.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pačiupk.lt tinklapio teikiamomis paslaugomis ir įsigyti Pardavėjo ir/arba atstovaujamų partnerių prekes.
4.4. Pardavėjas neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus prie pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam sutarties įvykdymui.
4.5. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ir/arba kito įrenginio ypatybes ar kitas technines priežastis, dėl kurių Pačiupk.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali skirtis nuo pateiktų Prekės aprašyme. Pirkėjas privalo vadovautis prekės aprašymu, kuris nurodo prekės dydį, formą, spalvą ar kitus parametrus.
4.6. Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, jei Pardavėjo vertinimu Pirkėjas yra nepatikimas, yra Pardavėjui skolingas ir/arba remiantis kitais vertinimo kriterijais - patenka į rizikingų pirkėjų grupę.

5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Šioms Taisyklėms ir bet kokiems iš jų kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5.2. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.3. Ginčai sprendžiami Vilniaus miesto teismuose arba su Pirkėju individualiai susiderinus.
5.4. Pirkėjas manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, visų pirma turi kreiptis į Pardavėją ir tik Pardavėjui netenkinus ar iš dalies tenkinus Pirkėjo reikalavimą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į LR Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (daugiau informacijos: www.vvtat.lt). Taip pat Pirkėjas gali kreiptis į ES sukurtą elektroninių ginčų sprendimo sistemą, kurią gali rasti paspaudęs čia.
5.5. Jei bent vienas iš sutartyje esančių punktų Pirkėjui netinka ir/arba tinka tik iš dalies ir/arba kyla papildomų klausimų, sutarties nepatvirtinkite. Patvirtinus sutartį laikoma, jog su visais sutarties punktais ir asmens duomenų tvarkymu Pirkėjas sutinka. Taip pat Pirkėjas patvirtina, jog leidžia naudoti pateiktus asmens duomenis nuotolinės pirkimo - pardavimo sutarties įgyvendinimui. Visais iškilusiais klausimais galite su mumis susisiekti paspaudę čia.

Galioja nuo 2021 10 01.

Nuotolinę pirkimo - pardavimo sutartį galiojusią iki 2021 10 01 galite rasti čia.

Naršykite tarp visų mūsų prekių kategorijų

Apranga
Akiniai nuo saulės | Aksesuarai | Apyrankės | Rankiniai laikrodžiai | Kiti laikrodžiai | Aksesuarai moterims | Akių raiščiai miegui | Laikrodžiai | Sidabriniai auskarai | Papuošalų dėžutės | Perukai | Piniginės | Rankinės | Aksesuarai vyrams | Laikrodžiai | Lietsargiai | Saulės akiniai | Avalynė moterims | Aukštakulniai | Batai su aulu | Bateliai-laiveliai | Ekstravagantiški batai | Guminiai batai | Kasdieniai batai | Laisvalaikio batai | Mokasinai | Odiniai batai | Šlepetės | Trekingo batai | Žieminiai batai | Avalynė namams | Avalynė vaikams | Avalynė mergaitėms | Guminiai batai | Namams | Šlepetės | Sportiniai batai | Varstomi batai | Žieminiai batai | Avalynė vyrams | Basutės | Batai su aulu | Odiniai batai | Sportiniai batai | Trekingo batai | Batai, kojinės ir vidpadžiai | Drabužiai moterims | Moteriškas apatinis trikotažas ir naktiniai | Liemenėlės | Pakeliančios (push up) liemenėlės | Suknelės | Drabužiai vaikams | Drabužiai vyrams | Kitos avalynės prekės | Kitos prekės | Šalikai, kepurės, pirštinės | Skėčiai

Augintinių prekės
Antkakliai | Apranga | Aptvarai | Dubenėliai | Guoliai | Kačių draskyklės | Kelionėms | Kitos augintinių prekės | Pakinktai | Pavadėliai | Šunų maistas | Švaros reikmenys | Vėsinantys kilimėliai | Žaislai

Auto/moto
Aksesuarai ir priedai | Akumuliatoriai ir jų krovikliai, užvedimo laidai | Alkotesteriai | Aukšto slėgio plovimo įranga ir priedai | Automobilių prekės žiemai | Chemija | Įrankiai | Kelionėms | Švaros prekės | Uždangalai | Vaizdo registratoriai

Buitis
Apšvietimas ir elektros prekės | Judesio davikliai | Lauko apšvietimas | Lemputės | Vidaus apšvietimas | Kita | Lubiniai šviestuvai | Sieniniai šviestuvai | Staliniai šviestuvai | Augalai | Baldai | Drabužių pakabos ir kabyklos | Foteliai ir supamos kėdės | Kiti baldai | Knygų lentynos | Kūdikių lovytės | Spintos | Stalai ir kėdės | Staliukai ir stovai televizoriams | Buitinė chemija, skalbimo priemonės | Buitinė technika | Smulki buitinė technika | Dulkių siurbliai | Įprasti ir automatiniai dulkių siurbliai | Priedai dulkių siurbliams | Elektrinės keptuvės | Elektriniai griliai | Garais valantys prietaisai | Kaitlentės | Kepsninės | Lygintuvai | Mikrobangų krosnelės | Plakikliai (mikseriai) | Siuvimo mašinos | Sulčiaspaudės | Trintuvai, smulkintuvai | Vaisių, uogų, daržovių, augalų džiovyklės | Stambi buitinė technika | Džiovyklės | Gartraukiai | Indaplovės | šaldikliai | Šaldytuvai | Skalbimo mašinos | Viryklės | Čiužiniai | Dažymo prekės | Dėžės, kibirai | Dėžės daiktams, skalbiniams | Plastikiniai kibirai | Šiukšlių kibirai | Džiovyklės | Batų džiovyklės | Indų džiovyklės | Rūbų džiovyklės | Imitacinės stebėjimo kameros | Kabyklos | Daiktams | Drabužiams | Kanceliarinės prekės | Dokumentams | Lapeliai užrašams | Pieštukai | Rašikliai | Trintukai | Užrašinės | Žymekliai | Kilimai | Apsauginiai kilimėliai | Durų kilimėliai | Kiti įvairūs kilimėliai namams | Vaikiški kilimai | Vonios kambario kilimėliai | Kitos prekės | Laikrodžiai | Namų apyvokos reikmenys | Daiktadėžės | Didinamieji stiklai | Grindų plovimo šluotos | Langų plovimui | Lyginimo lentos | Pūkų surinkėjai | Rankšluosčiai | Šluostės | Šluotos ir šepečiai | Švaros prekės | Namų interjeras | Dekoratyvinės gėlės | Kita | Nuotraukų rėmeliai | Oro drėkintuvai | Oro kondicionieriai ir ventiliatoriai | Oro valytuvai | Ozonatoriai | Pagalvės | Dekoratyvinės pagalvės | Kelioninės pagalvės | Pagalvės miegui | Pagalvės savijautai gerinti | Pašto dėžutės | Patalynė, patalai | Paklodės | Priedai patalynei | Peleninės ir žiebtuvėliai | Pompos | Priemonės nuo kenkėjų | Šaldymo elementai | Saugos priemonės | Dūmų detektoriai | Kitos saugos priemonės | Seifai | Šildytuvai | Oro šildytuvai | Vandens šildytuvai | Svarstyklės | Termosai | Vežimėliai | Virduliai, arbatinukai, kavinukai | Virtuvės ir stalo reikmenys | Arbatos filtrai ir sieteliai | Butelių laikikliai | Garintuvai | Garpuodžiai | Greitpuodžiai | Indai, indeliai | Indai, padėklai ir šaltiniai | Indeliai ir dėžutės maisto produktams laikyti | Kamščiatraukiai, atidarytuvai | Kavamalės | Kepimo reikmenys | Kepimo formos | Kepimo kilimėliai | Silikoninės kepimo formos | Keptuvės | Blynų keptuvės | Granito ir marmuro dangos keptuvės | Griliaus keptuvės | Paprastos keptuvės | Wok keptuvės | Kitos prekės | Konditerijai | Blyninės ir vaflinės | Dekoravimui | Jogurto gaminimo įrenginiai | Papuošimai, priedai ir formelės | Laikmačiai | Ledukų šaldymo formelės | Maisto ir gėrimų dekoracijos | Malūnėliai | Mėsmalės ir jų priedai | Mėsmalės | Mėsmalių priedai | Peiliai | Peilių galąstuvai | Peilių komplektai | Pieno plakikliai | Pjaustymo lentelės | Prieskoninės | Prijuostės | Puodai | Puodeliai ir bokalai | Puodų dangčiai | Puodų ir keptuvių komplektai | Rankinės sulčiaspaudės | Serviravimui | Silikoniniai virtuvės reikmenys | Skustukai | Skysčių purškikliai ir dozatoriai | Smulkinimo reikmenys | Smulkūs virtuvės prietaisai | Fondiu | Gruzdintuvės | Pjaustyklės | Stalo įrankių komplektai | Stiklinės ir grafinai | Stikliniai indai ir dubenėliai | Stiklinės | Stikliniai indai | Virtuvės aksesuarai | Virtuvės įrankiai | Virtuviniai prietaisai | Vyno laikymui | Vonios kambario prekės | Žvakės ir žvakidės | Kapų žvakės | LED žvakės | Žvakės namams | Žvakidės

Elektronika
Baterijos | Baterijos, Įkrovikliai ir Adapteriai | Bekontakčių banko kortelių apsauga | Dronai ir sraigtasparniai | Elektronikos Priedai | Elektronikos signalų detektoriai | Garso ir Hi-Fi Technika | Dalys ir priedai | Garso kolonėlės | Radijo imtuvai ir muzikiniai centrai | Išmanieji laikrodžiai | Laikrodžiai ir apyrankės | Priedai | Išorinės duomenų laikmenos | Kitos prekės | Projektoriai ir priedai | Smulkintuvai | Kompiuteriai ir Periferinė Įranga | Klaviatūros | Pelė | Kompiuterių priedai ir aksesuarai | Ausinės | Dėklai ir kuprinės | Kompiuterių apšvietimas | Kompiuterių aušintuvai, staliukai | Kompiuterių įkrovikliai | Mobilieji telefonai ir jų priedai | Mobilieji telefonai | Apple | Blaupunkt | Denver | Huawei | LG | Motorola | MyPhone | Nokia | Realme | Samsung | Sony | Xiaomi | ZTE | Mobiliųjų telefonų priedai | Baterijos ir įkrovikliai | Dangteliai ir dėklai | Išorinės baterijos | Kiti priedai | MP3 grotuvai | Planšetiniai kompiuteriai ir jų priedai | Planšetiniai kompiuteriai | Planšetinių kompiuterių priedai | Prailgintuvai | Cannon | Televizoriai ir DVD Grotuvai | Vaizdo kameros ir fotoaparatai | Fotoaparatai | Vaizdo kameros | Vaizdo kamerų ir fotoaparatų priedai | Vaizdo žaidimai ir žaidimų kompiuteriai | Žaidimų kompiuterių priedai

Grožis ir sveikata
Akiniai skaitymui ir priedai | Asmens higiena | Burnos higiena | Higienos prekės | Kojų priežiūros prekės | Kremai | Kūno priežiūra | Dušo putos | Kremai ir pieneliai kūnui | Muilas ir geliai | Plaukų priežiūra | Kaukės | Plaukų minkštikliai ir kondicionieriai | Šukos ir šepečiai | Rankų priežiūros prekės | Rinkiniai | Šampūnai | Skysti muilai | Šukuosenos fiksatoriai | Vaikams | Veido priežiūra | Drėkinamieji ir maitinamieji kremai | Makiažo valikliai | Papildai ir valymo pieneliai | Prausikliai ir šveitikliai | Veido kaukės | Vyrams | Atpalaiduojančios prekės | Barzdaskutės | Epiliatoriai ir depiliatoriai | Inhaliatoriai | Kitos prekės | Kosmetika | Akių šešėliai | Lūpų dažai ir blizgesiai | Kosmetinėms ir kūno procedūroms | Anticeliulitinėms procedūroms | Epiliacijai ir skutimuisi | Manikiūrui ir pedikiūrui | Kraujospūdžio matuokliai | Kvepalai | Kvepalai moterims | Kvepalai unisex stiliaus | Kvepalai vyrams | Makiažo priemonės | Manikiūro ir pedikiūro priemonės | Masažiniai lankai | Masažo kilimėliai | Masažuokliai | Pėdų šveitikliai ir jų priedai | Plaukų džiovintuvai | Plaukų kirpimo mašinėlės | Plaukų tiesintuvai | Plaukų žnyplės | Prekės kūno formų dailinimui | Prekės savijautai gerinti | Relaksacinės priemonės | Saulės linija | Apsauginiai kūno kremai | Apsauginiai veido kremai | Įdegio aliejus | Įdegio losjonai | Losjonai po deginimosi | Sidabriniai papuošalai | Termometrai

Įrankiai
Aerozoliniai tepalai | Darbo apranga, apsaugos priemonės | Elektriniai diskiniai pjūklai | Elektriniai gręžtuvai, perforatoriai | Elektriniai pjūklai | Elektriniai šlifuokliai | Frezos | Frezų antgalių rinkiniai | Galandimo staklės | Gulsčiukai | Ilgintuvai | Įrankių dėžės | Įrankių komplekai | Kampiniai šlifuokliai | Kastuvai | Kiti įrankiai | Metalo žirklės | Palečių keltuvai | Pjūklai | Suktuvai | Žemės grąžtai

Kalėdos
Kalėdinės dekoracijos | Kalėdinės eglutės | Kalėdinės girliandos | Burbulai | Kitos girliandos | Standartinės | Su baterijomis | Vamzdelyje | Varvekliai

Laisvalaikis
Aitvarai | Baseinai ir priedai | Baseinai | Baseinų priedai | Baseinų uždangalai | Apsauginiai rėmai | Batutai | Batutų uždangalai - palapinės | Batutai ir priedai | Dviračiai | Dviračiai | Priedai | Elektriniai paspirtukai | Hamakai | Kelionių prekės | Kita | Lagaminai, kelioniniai krepšiai | Loginiai žaidimai | Palapinės | Paplūdimio prekės | Paspirtukai | Pirties prekės | Prekės vakarėliams | Vakarėlių kaukės | Riedlentės ir jų priedai | Riedučiai ir jų priedai | Riedučiai | Riedučių priedai | Riedžiai | Smiginis | Stalo žaidimai | Suvenyrai | Šventėms ir įsimintinoms dienoms | Karnavaliniai kostiumai | Tapyba | Turizmas | Iškylos krepšiai | Kepsninės, šašlykinės, griliai | Kita | Miegmaišiai | Pripučiami čiužiniai | Turistinės kuprinės | Turistiniai kilimėliai | Žibintai | Žibintuvėliai | Žiūronai | Vandens pramogos | Nardymo prekės | Plaukimo akiniai | Plaukimo kepuraitės | Pripučiami vandens ratai | Pripučiamos plaukimo saugos priemonės | Žaidimų stalai | Žiemos pramogos | Žvejyba ir reikmenys

N-18
Afrodiziakai | Kitos prekės | Lubrikantai | Prezervatyvai | Žaidimai

Sodo prekės
Augalams | Dirbtiniai augalai | Gyvatvorių žirklės | Karučiai | Kita | Komposto dėžės, lauko konteineriai | Laistymo žarnos | Laistymo žarnos | Laistymo žarnų priedai | Lapų pūstuvai | Pavėsinės | Priemonės nuo kenkėjų | Purkštuvai | Šiltnamiai | Skėčiai | Priedai skėčiams | Skėčiai | Sodo interjeras, baldai | Sodo įrankiai | Sodo technika | Mechaninės šluotos | Trimeriai | Trimeriai | Trimerių priedai, dalys | Vejapjovės | Elektrinės | Tentai | Vandens siurbliai | Drenažiniai vandens siurbliai | Giluminiai vandens siurbliai | Laistymo siurbliai | Vežimėliai

Sportas
Aerobikos prekės | Apranga ir avalynė | Badmintono prekės | Bėgimo prekės | Bokso prekės | Chronometrai | Elektrostimuliatoriai | Gertuvės | Grifai | Gumos, tempimo virvės | Įtvarai, apsaugos | Jogos kilimėliai | Kamuoliai | Futbolo kamuoliai | Kamuoliai mankštai | Krepšinio kamuoliai | Rankinio kamuoliai | Svoriniai kamuoliai | Tinklinio kamuoliai | Kilimėliai sportui | Kitos prekės | Krepšinio lankai | Krepšinio stovai | Laikrodžiai | Laisvalaikis | Lieknėjimo diržai | Rankšluosčiai | Šiaurietiško ėjimo lazdos ir jų priedai | Šiaurietiško ėjimo lazdos | Šiaurietiško ėjimo lazdų priedai | Smiginis | Šokdynės | Sportinės kuprinės, krepšiai | Stalo tenisas | Svarmenys | Treniruočių diržai | Treniruokliai | Bėgimo treniruokliai | Daugiafunkciniai treniruokliai | Dviračiai | Elipsiniai treniruokliai | Espanderiai | Hanteliai | Irklavimo treniruokliai | Jėgos treniruokliai | Liemens treniruokliai | Pusiausvyros treniruokliai | Rankų treniruokliai | Steperiai | Vibraciniai treniruokliai | Voleliai | Vibruojantys diržai ir elektrostimuliatoriai | Žingsniamačiai

Vaikams
Atsipalaidavimui ir pramogoms | Balansiniai dviratukai | Buteliukų šildytuvai, sterilizatoriai | Dekoras | Drabužiai/avalynė | Dviratukai | Elektromobiliai | Gultukai | Kepurės Skėčiai vaikams | Kitos prekės | Vaikiški krepšiai, rankinės | Kramtukai | Lauko žaidimų aikštelės | Lavinimo prekės | Lovos palapinės | Maitinimo kėdutės | Maudynėms | Miegui | Miegmaišiai | Migdukai | Pagalvės | Pledai | Minami kartingai, keturračiai | Pakylos, laipteliai | Paspirtukai | Prekės mokyklai | Kitos prekės mokyklai | Kuprinės | Penalai | Prekės žindymui | Pripučiamos valtys | Rogutės ir slidės | Šalmai ir kitos apsaugos | Saugumo namuose | Supynės | Triratukai | Vaikiški stalo reikmenys | Vaikštynės | Vandens baseinai | Važiavimui automobiliu ir kelionėms | Vežimėliai | Žaidimai | Kortų žaidimai | Žaidimų palapinės | Žaislai | Vonios žaislai | Žaislai ir žaidimai | Dėlionės ir konstruktoriai | 3D dėlionės | Dėlionės mažiausiems | Dėlionės vyresniems | Konstruktoriai | Figūrėlės | Kiti žaislai | Lėlės ir pliušiniai žaislai | Mašinėlės | Mokomieji žaidimai | Pramogos lauke | Robotai | Transformeriai | Transporto priemonės, automobilių trasos ir radijo bangomis valdomi automobiliai | Vaidmenų žaidimai | Žaislai kūdikiams | Žaisliniai baldai

Jeigu Jūsų gyvenamoji vieta patenka į šį sąrašą, Jūsų užsakytas prekes pristatysime labai greitai ir tik nuo 299
Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys Akmenė Akmenės raj. Alytus Alytaus raj. Anykščiai Anykščių raj. Birštonas Biržai Biržų raj. Druskininkai Elektrėnai Gargždai Ignalina Ignalinos raj. Jonava Jonavos raj. Joniškis Joniškio raj. Jurbarkas Jurbarko raj. Kaišiadorys Kaišiadorių raj. Kauno raj. Kalvarija Karklė Kazlų Rūda Kėdainiai Kėdainių raj. Kelmė Kelmės raj. Klaipėdos raj. Kretinga Kretingos raj. Kupiškis Kupiškio raj. Lazdijai Lazdijų raj. Marijampolė Marijampolės raj. Mažeikiai Mažeikių raj. Melnragė Molėtai Molėtų raj. Naujoji Akmenė Pagėgiai Pagėgių raj. Panevėžio raj. Pakruojis Pakruojo raj. Palanga Pasvalys Pasvalio raj. Plungė Plungės raj. Prienai Prienų raj. Radviliškis Radviliškio raj. Raseiniai Raseinių raj. Rietavas Rokiškis Rokiškio raj. Šakiai Šakių raj. Šalčininkai Šalčininkų raj. Šiaulių raj. Šilalė Šilalės raj. Šilutė Šilutės raj. Širvintos Širvintų raj. Skuodas Skuodo raj. Švenčionys Švenčionių raj. Šventoji Tauragė Tauragės raj. Telšiai Telšių raj. Trakai Trakų raj. Ukmergė Ukmergės raj. Utena Utenos raj. Varėna Varėnos raj. Vievis Vilniaus raj. Vilkaviškis Vilkaviškio raj. Visaginas Zarasai Zarasų raj.
© Pačiupk.lt visos teisės saugomos.